Beneficial insects can help farmers control pests.pdf
  
Chemiese beheer van katbos - opvolgartikel.pdf
  
Die beheer van winteronkruide in somerreënvalstreke is ook belangrik.pdf
  
Die onkruidsaadbank se effek op gewasverbouing.pdf
  
Effek van omgewingstoestande op die doeltreffendheid van onkruiddoders.pdf
  
Hoe beïnvloed droogtetoestande onkruiddodereffektiwiteit.pdf
  
Hoe gemaak met onkruidbeheer in 'n wisselboustelsel met grondbone.pdf
  
Katbos 'n hardnekkige indringer.pdf
  
'Onkruiddoder' kan soms ook 'n vloekwoord wees.pdf
  
Onkruidsaad - 'n suksesstorie.pdf
  
Rankende onkruide - 'n kopseer in mielieproduksie.pdf
  
Saadgrootte, kieming en groeikragtigheid van mielies bekyk.pdf
  
Sit die natuur se boelies op hul plek met effektiewe onkruidbeheer.pdf
  
Wandelende Jood - 'n hardnekkige onkruid.pdf
  
Winteronkruide om mee rekening te hou ná die someroes.pdf